Напишіть нам

Всі теми

Як це – сучасно викладати іноземні мови

Перша стаття серії

Згідно з освітньою реформою, однією з ключових компетентностей є володіння іноземною мовою. Це є важливим для всіх – і для математиків, і для хіміків, і для філологів (маю на увазі профіль). Тобто іноземна мова є не основним об’єктом вивчення, натомість незамінним засобом комунікації. У разі, якщо, скажімо хімік, не знає іноземної мови, він не зможе прочитати безліч іноземних публікацій, спілкуватись із колегами з інших країн – а отже, буде ізольований, що неприпустимо для його професійного розвитку. Саме тому це так важливо – підтримувати рівень викладання іноземних мов у навчальних закладах на належному рівні.

Сучасна дидактика, як наука, що вивчає методи викладання, не стоїть на місці, вона постійно рухається вперед, особливо, якщо цьому сприяють провідні університети світу. І, безперечно, з доступом до інтернету вчителі/-ки іноземних мов мають безліч ресурсів для підвищення і осучаснення (апдейту) своєї кваліфікації.

Трохи з історії методики викладання іноземних мов. Потреба в навчанні мовам виникла надзвичайно давно – ще у Стародавніх Греції, Римі та Єгипті. Дуже тривалий час основним методом був так званий “натуральний” – в його основі звуконаслідування, імітація. Згодом (18-19 століття) розвинувся добре відомий радянським викладачам граматико-перекладний метод – в основі навчання був переклад текстів та вивчення граматичних структур.

Можемо припустити, чому відбулося саме так: протягом довгого часу в навчальних закладах вивчали латину – мертву мову, яку можна було вивчити саме за допомогою перекладання текстів, адже носіїв мови не було вже в середні віки.

Надалі розвинулися прямі, усні, аудіо-лінгвальні та аудіо-візуальні методи (лексика вводиться різними шляхами – через говоріння, слухання, відео, до чого часто додається вивчення граматики у вигляді моделей). У цих методах основною метою було навчити усного мовлення, а вже потім, на основі сформованої усної мови, навчали письма ти читання. В основі більшості цих методів лежало заучування – лексики, граматики чи синтаксису.

Порівняно нещодавно з’явився комунікативний метод, де головним є моделювання реального, життєвого спілкування. Тож, сьогодні ситуація інша: є безліч ресурсів із натуральною мовою – так багато, що ми іноді навіть губимося в діалектах, акцентах, наріччях, говірках та інших різновидах живої іноземної мови.

Розвиток методів навчання надзвичайно тісно пов’язаний з розвитком науки про мову – лінгвістики. Колись вчені вважали, що процес вивчення другої мови повністю збігається із засвоєнням першої (так виникли прямі методи) – проте це не так. Сьогодні вчені не можуть сказати точно, як засвоюється перша чи друга мови, – знають тільки, що ці процеси різняться. І є кілька потужних наукових шкіл, які відрізняються за своїм розумінням мови, а отже – і навчанням.

Перша – генеративна лінгвістика, яка намагається виокремити універсальну структуру мови; ця наука скоріше не описує мову, а моделює її; також, генеративна лінгвістика первинним розглядає синтаксис, а фонологію – вторинною (цю наукову школу очолює Ноамом Чомський). Когнітивна лінгвістика, що досліджує мову з точки зору пізнавальної діяльності людини. В останні роки розвинулася когнітивна наука, яка об’єднує психологію, філософію, лінгвістику, антропологію, нейронауку та штучний інтелект.

Тож сучасні вчителі/-ки іноземних мов мають розуміти всю відповідальність, що покладена на них – не використовувати граматико-перекладний метод, однією з переваг якого науковці виділяють можливість використання малокваліфікованими викладачами, а синтезувати різні методи, шукати нові можливості підвищити ефективність навчання кожної дитини. Педагогу необхідно поєднувати все – компетенції, компетентності, наскрізні лінії, антидискримінаційний підхід та сучасні методики.

І що найважливіше – для цього є безліч ресурсів і організацій, що надають вчителям методичну допомогу.

Англійська мова

Видавництва та організації, що видають навчальну літературу, проводять вебінари з методики викладання:

Німецька мова

Французька мова

Також американський сайт edWeb.net пропонує багато вебінарів загалом з освіти – вони спрямовані на американське вчительство, однак приєднатися можуть усі охочі.

Як можна побачити, організацій, що допомагають вчительству – багато. Проте окремий інтерес викликає Cambridge Assessment English (у минулому Cambridge English Language Assessment), що не тільки має власну лінійку міжнародно визнаних екзаменів із знання мови на різних рівнях, із знання ділової англійської, а також методичні представництва в різних країнах, але є єдиною організацією, що пропонує визнаний у 43-х країнах світу ряд кваліфікацій у методиці викладання. Організація одна з перших у світі розробила Teaching Framework та екзамени й курси, що сертифікують певний рівень володіння технологіями викладання мови.

Загалом рівнів чотири: Foundation, Developing, Proficient та Expert. Останнім часом в Україні викладачі проходять курси, отримуючи сертифікат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) чи складають екзамен, отримуючи сертифікати TKT (Teaching Knowledge Test).

Є думка, що CELTA має вищий рівень за TKT (зокрема, через високу ціну курсу), проте це не так. Скоріше навпаки – TKT є дещо вищим за CELTA, згідно з визначенням самого Cambridge Assessment English (інфографіка нижче). Різниця лише в тому, що CELTA використовують викладачі-початківці і це курс, який має в собі багато практичних занять, а TKT – це сертифікація вже набутих знань, що також підходить викладачам та не коштує дорого.

Данііл Озерний, член Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, кваліфікований TKT Cambridge ESOL, Міжнародної спільноти лінгвістики англійської мови, Федеральної асоціації управління інформаційними ресурсами (США).

Титульне фото: автор – Rawpixel, Depositphotos

Читайте інші статті цієї серії:

Стаття 2. Як мотивувати учнівство до вивчення іноземних мов

Стаття 3. Мовний pick up. Чи можна вивчити мову без граматики

Стаття 4. Чи всі мовні помилки потрібно виправляти

Стаття 5. Рідна та друга мови – чи по-різному ми їх вивчаємо

Стаття 6. Що формує ставлення учнівства до вивчення мови

Стаття 7. Як зрозуміти, чого потребує учнівство

Стаття 8. Багато методів навчання іноземних мов – комбінуйте їх!

Стаття 9. Як практикувати те, що вивчено іноземною мовою

Матеріали за темою

Обговорення