Напишіть нам

Всі теми

Сучасне викладання іноземних мов. План уроку

Тринадцятий текст серії

Визначившись із цілями уроку, ми можемо братися за складання плану – чого і як саме ми збираємося навчати. Ми визначаємо найважливіші компоненти (частини) уроку, розмірковуючи, що повинно робити учнівство та як. Тож план уроку нагадує дорожню карту, що показує нам, куди ми йдемо і як збираємося туди дістатися – хоча під час подорожі може виявитися, що нам потрібно піти іншим шляхом!

Основні компоненти плану уроку показують, для чого ми його проводимо (цілі), що та як будуть робити вчитель/-ка і учнівство протягом уроку (процедуру уроку – види роботи, які використовує вчитель/-ка), розподіл часу на різні етапи уроку, характеристику групи. Вся ця інформація допомагає передбачити можливі проблеми та спробувати запобігти їм.

План уроку може допомогти вчителю/-ці таким чином:

 • перед уроком: занотовування цілей та процедур для кожного етапу допоможе пересвідчитися, що ми спланували все в логічній послідовності;
 • протягом уроку: план допоможе дотримуватися розподілу часу та послідовності процедур;
 • після уроку: план допоможе рефлексії про те, як усе відбувалося на уроці, що вдалося, а що – ні; він також допоможе спланувати наступний урок.

Плануючи урок, потрібно ставити ряд запитань до кожного компоненту.

Компоненти плану уроку Запитання
Характеристика класу Для кого ми плануємо урок?
Місце уроку в програмі Як цей урок пов’язаний з попереднім та наступним?
Основна мета Чим має оволодіти учнівство на кінець уроку?
Допоміжні цілі Що ще має вміти учнівство протягом уроку, що дасть йому змогу досягти основної мети?
Поетапні цілі Яка мета кожного етапу уроку?
Особисті цілі Які аспекти власної педагогічної діяльності ми хочемо розвинути або покращити?
Припущення Що наше учнівство вже знає і що може робити щодо поставлених цілей?
Передбачувані проблеми Що може викликати в учнівства труднощі на уроці?
Що воно, можливо, ще не звикло робити?
Де воно може почуватися невпевнено?
Можливі рішення Які дії ми можемо виконати, аби подолати передбачувані проблеми?
Навчальні посібники, матеріали, обладнання Що ми маємо не забути взяти на урок?
Процедури Які завдання підготувати на кожний етап уроку?
Розподіл часу Скільки часу потрібно на кожний етап уроку?
Схема взаємодії Яким чином учні/-иці працюватимуть на різних етапах уроку: індивідуально, у парах, у групах чи цілим класом?
Домашнє завдання Яку подальшу роботу слід виконати учнівству перед наступним уроком?

Не кожний урок має містити всі вказані компоненти. Проте під час планування важливо ставити собі ці запитання.

Ось кілька практичних порад для створення ефективного плану уроку:

 • обирайте завдання, що допоможуть досягти поставленої мети; також перевірте логічний зв’язок між етапами уроку;
 • забезпечте різноманіття завдань, схем взаємодії та навичок, що опрацьовує учнівство. Учні/-иці будь-якого віку потребують різноманіття, але особливо воно важливе для молодших школярів/-ок, вони потребують частої зміни діяльності;
 • добре, якщо план уроку містить етапи, які, за потреби, можна пропустити. Добре також включити до плану варіації. А саме – диференційовані або додаткові завдання на випадок, якщо учням/ицям знадобиться менше часу на виконання завдань, ніж вчитель/-ка розраховує, або якщо вчитель/-ка не впевнений/-на, чи добре працюватимуть усі частини плану;
 • складати план якнайпростіше, нотатки – кращі за повні речення, і немає потреби описувати кожний крок у деталях. Проте може знадобитися записати деякі речі повністю – наприклад, підказки для опрацювання якоїсь структури, запитання для перевірки розуміння, інструкції тощо;
 • добре, якщо план чіткий і добре читається протягом уроку. Використовуйте різні кольори, рамки, підкреслювання тощо. Також намалюйте, як буде виглядати дошка на різних етапах уроку;
 • план уроку можна розділити на дві частини: загальна інформація та види роботи. Перше є результатом ретельного визначення, хто наші учні/-иці, чого вони потребують та які наші цілі. Відповіді на ці запитання створюють контекст, шо допомагає нам написати процедурну частину плану.

Зразок плану уроку (за TKT Cambridge University Press)

Компоненти плану кроку
Рівень і кількість учнів/-иць / характеристика класу 24 учні/-иці рівня Intermediate (B2)
Місце уроку в програмі Учнівство вже опрацювало простий опис людей
Основна мета Розширити словниковий запас для опису людей
Практика усного мовлення
Допоміжні цілі Використання відповідного мовного матеріалу для опису фізичної зовнішності людей
Припущення Учні/-иці вміють використовувати теперішній та минулий часи, щоб описувати звички та минулі події
Передбачувана проблема Учні/-иці можуть не захотіти повторювати те ж саме завдання на останньому етапі уроку
Можливе рішення За необхідності запропонувати відтворити опис сім’ї свого попереднього партнера, а не повторювати свій власний
Час Процедура Поетапні цілі Навчальні матеріали   Схема взаємодії
5 хвилин Учні/-иці  говорять про свої сім’ї Введення: заохотити учнівство говорити та представляти тему Родинні фотографії, які приносять учні/-иці Робота в парах
10 хвилин 1. Учні/-иці обирають прикметники, щоб завершити опис учасників/-иць сім’ї в письмових записах міні-діалогів
2. Учні/-иці слухають міні-діалоги та перевіряють, чи правильно написали
1. Представити нову лексику
2. Інтенсивне слухання
1. Письмовий запис коротких діалогів
2. Аудіозапис діалогів з CD-програвача
1. Індивідуальна робота → робота в парах
2. Учитель/-ка → весь клас
10 хвилин Учні/-иці обмінюються інформацією про учасників/-иць своєї сім’ї Надати учнівству можливість попрацювати над вільним мовленням: опис характеру, звична поведінка та незвичайні події у минулому (нічого) Робота в парах
(Вчитель/-ка спостерігає)
10 хвилин 1. Учитель/-ка коментує використані засоби мовлення
2. Учнівство виконує завдання на заповнення пропусків
1. Наголосити на потребі використання нової мовної форми
2. Ввести новий аспект мови
Закцентувати на вільному мовленні
1. Зауваження вчителя/-ки
Біла дошка
2. Аркуш робочого зошита для виконання вправ
1. Вчитель/-ка → весь клас
2. Самостійна робота
10 хвилин Учнівство повторно виконує завдання опису родини Забезпечити учнівству можливість покращити своє усне мовлення
Надати учнівству додаткову практику вільного мовлення
(нічого) Робота в парах (з іншими . партнерами)

Література:

 1. “The TKT Course M1,2 and 3” Cambridge ESOL;
 2. “The CELTA Course Trainer’s Manual” Cambridge EчSOL.

Данііл Озерний, член Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, кваліфікований TKT Cambridge ESOL, Міжнародної спільноти лінгвістики англійської мови

Ольга Сєростанова, вчителька англійської мови, британської та американської літератури, ділової англійської мови, країнознавства США та Великобританії, вчителька-методистка, сертифікована перевіряюча ЗНО з англійської мови, учасниця Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, кваліфікована TKT Cambridge ESOL

Фото: автор – ouh_desire, Depositphotos

Читайте інші статті цієї серії:

Стаття 1. Як це – сучасно викладати іноземні мови

Стаття 2. Як мотивувати учнівство до вивчення іноземних мов

Стаття 3. Мовний pick up. Чи можна вивчити мову без граматики

Стаття 4. Чи всі мовні помилки потрібно виправляти

Стаття 5. Рідна та друга мови – чи по-різному ми їх вивчаємо

Стаття 6: Що формує ставлення учнівства до вивчення мови

Стаття 7. Як зрозуміти, чого потребує учнівство

Стаття 8. Багато методів навчання іноземних мов – комбінуйте їх!

Cтаття 9. Як практикувати те, що вивчено іноземною мовою

Стаття 10. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 1)

Стаття 11. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 2)

Стаття 12. Визначення мети як елемент вивчення іноземної мови

Стаття 14. Сучасне викладання іноземних мов. Що робити з підручником

Стаття 15. Сучасне викладання іноземних мов. Як потрібно говорити вчителю

Стаття 16. Сучасне викладання іноземних мов. Як вказати на помилку

Стаття 17. Сучасне викладання іноземних мов. Що таке feedback та як його давати

Стаття 18. Сучасне викладання іноземних мов. Наука на уроці

Стаття 19. Лист на ЗНО з іноземної – як отримати вищий бал

Стаття 20. Британська vs Американська та деякі рекомендації

Матеріали за темою

Обговорення