Напишіть нам

Всі теми

Сучасне викладання іноземних мов. Що робити з підручником

Чотирнадцята стаття серії

У вчителів/-ок іноземної мови надзвичайно багатий вибір посібників, підручників, додаткових матеріалів для уроків. Та підручник не є основним у навчанні, головний/-на – вчитель/-ка. Адже саме він чи вона може модифікувати ресурси відповідно до власної структури навчання.

Як перевірити, чи ресурс (текст, набір вправ) є якісним і потрібним:

  • Чи є матеріал візуально цікавим, чітким та якісно надрукованим? Чи допомагає візуалізація зрозуміти контекст завдань?
  • Чи тема, якій присвячено ресурс, цікава та важлива для учнівства? Чи вмотивує вона до вивчення мови?
  • Чи ресурс логічно побудований? Учнівство має легко зрозуміти логіку викладу матеріалу та орієнтуватися по ресурсу.
  • Чи відповідає ресурс рівню учнівства та чи має належну кількість контексту або пояснень для представлення нових лексичних одиниць?
  • Чи надає ресурс можливість використовувати вивчені мовні одиниці?

Йомірно, якщо йдеться про іноземні ресурси – то відповідь на всі ці запитання буде “так”, проте вчитель/-ка має вміти не лише обирати, а й модифікувати матеріал.

Стратегія Проблеми Можливі рішення
Збільшення обсягу матеріалу – завдання чи вправа надто короткі;
–  потрібно більше практики.
додати вправи за структурою, запропонованою в підручнику
Зменшення обсягу матеріалу – завдання надто велике;
– не потрібна “зайва” практика.
– використовувати зручний для учнівства обсяг;
– давати різні частини завдань різним учням/-ицям (різним групам).
Зміна методики – завдання не підходить до характеристик учня/-иці (learner’s style & charachteristics);
– вчителю/-ці необхідно змінити темп викладання;
– підручник постійно пропонує однакові типи завдань.
змінити інтерактивні види роботи. Наприклад, використовувати тип завдання “matching” як “mingling” – учнівству потрібно буде рухатися по класу.
Зміна рівня матеріалу тексти чи завдання надто легкі чи надто складні – підвищити рівень складності завдань, наприклад, учнівство спробує відповідати на запитання до тексту перед читанням;
– полегшити опрацювання матеріалу. Наприклад, розбити текст на частини та працювати над ними довше.
Зміна порядку розташування матеріалу порядок видів роботи в підручнику завжди однаковий змінити порядок матеріалу. Наприклад, запропонувати працювати над конкретною частиною сторінки в посібнику – фокусувати учнів/-иць на тій діяльності, яку вчитель/-ка вважає найнеобхіднішою
Використання всіх ресурсів посібника – недостатньо практики в одному юніті (підрозділі) підручника;
– потрібно оглянути (повторити) конкретну мовну форму/лексику/etc.;
- вчителю/-ці необхідно, щоб учнівство оглянуло матеріал наступного юніту.
– використовувати додаткові ресурси з підручника: граматичну довідку в кінці підручника, списки слів, список неправильних дієслів тощо;
– давати учнівству завдання, які відносяться до всього підручника. Наприклад, знайти у книжці певний текст, картинку тощо.

Саме вчитель/-ка є основою уроку та саме він/вона має підбирати ресурси, матеріали, планувати урок для реалізації компетентнісного, дитиноцентричного, комунікативного, антидискримінаційного підходів у навчанні. Надзвичайно важке та ще більш важливе завдання для вчителя/-ки – вміння поєднувати різні завдання/матеріали в логічний ланцюжок для розвитку в учнівства умінь, компетенцій та компетентностей.

Література:

  1. “The TKT Course M1,2 and 3” Cambridge ESOL;
  2. “The CELTA Course Trainer’s Manual” Cambridge ESOL.

Данііл Озерний, член Українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, кваліфікований TKT Cambridge ESOL, Міжнародної спільноти лінгвістики англійської мови

Фото: автор – Wavebreakmedia, Depositphotos

Читайте інші статті цієї серії:

Стаття 1. Як це – сучасно викладати іноземні мови

Стаття 2. Як мотивувати учнівство до вивчення іноземних мов

Стаття 3. Мовний pick up. Чи можна вивчити мову без граматики

Стаття 4. Чи всі мовні помилки потрібно виправляти

Стаття 5. Рідна та друга мови – чи по-різному ми їх вивчаємо

Стаття 6: Що формує ставлення учнівства до вивчення мови

Стаття 7. Як зрозуміти, чого потребує учнівство

Стаття 8. Багато методів навчання іноземних мов – комбінуйте їх!

Cтаття 9. Як практикувати те, що вивчено іноземною мовою

Стаття 10. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 1)

Стаття 11. Сучасне викладання іноземних мов. Оцінюємо все по-різному (Частина 2)

Стаття 12. Визначення мети як елемент вивчення іноземної мови

Стаття 13. Сучасне викладання іноземних мов. План уроку

Стаття 13. Сучасне викладання іноземних мов. План уроку

Стаття 15. Сучасне викладання іноземних мов. Як потрібно говорити вчителю

Стаття 16. Сучасне викладання іноземних мов. Як вказати на помилку

Стаття 17. Сучасне викладання іноземних мов. Що таке feedback та як його давати

Стаття 18. Сучасне викладання іноземних мов. Наука на уроці

Стаття 19. Лист на ЗНО з іноземної – як отримати вищий бал

Стаття 20. Британська vs Американська та деякі рекомендації

Матеріали за темою

Обговорення