Напишіть нам

Всі теми

Механізм проблемно-орієнтованого навчання

Як метод кейсів, так і проблемно-орієнтоване навчання (PBL) занурюють учнів у реальні проблеми, які виникають у суспільстві. Вони мають відкриті відповіді та багато варіантів вирішення, серед яких учні обирають найоптимальніші.

Однак проблеми з PBL, як правило, є глибшими і потребують детального дослідження. Матеріал самого навчального курсу не може забезпечити учнів достатньою кількістю знань та навичок, тому учні активно шукають та застосовують додаткові джерела інформації і ця діяльність перетворюється на проект із власним механізмом (Nilson, 2010).

Основні характеристики проблемно-орієнтованого навчання:

  • Проблема – точка відліку в процесі отримання знань.
  • Роль учителя полягає в тому, що він спрямовує мислення учнів у правильний напрям для досягнення освітніх цілей.
  • Учні навчаються у процесі вирішення проблем.
  • Учні беруть відповідальність за своє навчання і складають власний план навчальних цілей.

Як відбувається процес за проблемно-орієнтованого навчання:

І етап – Формування навчальних груп

На цьому етапі вчителям доведеться зіштовхнутися з урегулюванням мікроклімату в групах, допомогти встановити правила та розподілити ролі між учнями.

ІІ етап – Презентація проблеми

Працюючи в групах, учні ідентифікують проблему та накопичують питання, які супроводжують завдання.

ІІІ етап – Генерування ідей

Навчальні групи використовують різні методи “мозкового штурму”, аби згрупувати та накопичити ідеї та знання щодо вирішення поставленої проблеми.

ІV етап – Вивчення проблеми та самостійне вивчення

Учні розділяються за ролями, і відбувається самостійний пошук джерел інформації, накопичення необхідних знань та розширення проблемних запитань. Учні узагальнюють та аналізують потрібну інформацію.

V етап – Синтез та застосування нових знань

Учні обмінюються накопиченою інформацією та систематизують її у контексті поставленої проблеми на початку проекту. Відбувається відсіювання хибних та недоречних вирішень. Цей процес може бути тривалим.

VІ етап – Рефлексія та зворотний зв’язок

Учні аналізують спільну роботу, етапи, оцінюють внесок кожного члена групи та визначають особисту ефективність.

Важливо підкреслити особливу роль вчителя у PBL. У проблемно-орієнтованому навчанні вчитель – це експерт, навчальний гід та тьютор для учнів. Він ставить уточнювальні запитання, скеровує думки групи у правильний напрям, підсилює зацікавленість темою, яка досліджується, а учні планують свою навчальну діяльність, відпрацьовуючи навички тайм-менеджменту.

Навчання у групах у процесі вирішення реальних проблем – це спосіб навчити учнів долати перешкоди та показати взаємозв’язок між різними галузями знань, підкреслюючи застосування теоретичних знань на практиці.

Інна Дьоміна, співзасновниця “SOM.Science. Освітній консалтинг” та співавторка одного з проектів інтегрованого курсу “Природничі науки” для старшої школи, співзасновниця та керівниця навчального процесу Загальноосвітньої школи Claris Verbis

Титульне фото: автор – IgorVetushko, Depositphotos

Читайте також:

Як і коли застосовувати проблемне навчання (Problem-Based Learning)

Як почати використовувати метод кейсів на уроках

Проектне навчання: коротко про головне

Матеріали за темою

Обговорення