Напишіть нам

Всі теми

Проектне навчання: коротко про головне

Проектне навчання (project-based learning) дедалі більше набирає обертів, оскільки є дуже ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання. Численні дослідження (про них – далі) вказують на те, що після його успішного впровадження в учнів покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень. Також така форма роботи допомагає реалізувати частково програму ранньої профорієнтації учнів, аби в майбутньому випускники свідомо обирали професію і навчальний заклад.

Що таке проектне навчання?

За визначенням Buck Institute for Education, проектне навчання – це метод, навчаючись за яким, учні, певний час досліджуючи і реагуючи на справжні, цікаві та складні питання, отримують потрібні знання та навички.

На думку дослідників (Barron & Darling-Hammond, 2008; Thomas, 2000), навчання на основі проекту передбачає таке:

 • учні застосовують знання та навички для вирішення реалістичних проблем у реальному світі;
 • підвищується рівень відповідальності учня за виконаний обсяг роботи;
 • вчителі виконують ролі тренерів та фасилітаторів дослідження, проводять рефлексії;
 • часто учні працюють в парах або групах.

Такий формат навчання передбачає залучення учнів до систематизації та набування знань, створення власних продуктів. Він розвиває навички критичного мислення, співпраці, спілкування, міркування, синтезу та стійкості в умовах обмеженого часу та визначеної мети (Barron, 2003)

Чому проектне навчання?

Оскільки навчання – це соціальна активність, яка відбувається в межах учнівських груп, культури та минулого досвіду, через проектне навчання учні мають можливість використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній команді й разом інтерпретувати результати своєї діяльності.

Це також дає можливість вчителям побачити учнів у новому світлі, допомагати їм розвивати вроджені здібності в новий спосіб, що не вдається часом у традиційній системі уроку. Крім того, часто проектне навчання реалізується через міждисциплінарні зв’язки, що виходять за межі програми одного конкретного предмету. Це значно розширює можливості вчителя і сприяє креативності, а учні часто мають завдання, у процесі вирішення яких отримують практичні навички, непередбачені в теоретичній частині навчального процесу.

Тобто навчання відбувається природним шляхом, ненав’язливо, адже ціль – не вивчити, а виконати завдання, отримати результат, що дійсно мотивує дітей.

“Проектна наука – це захопливий спосіб вивчати навколишній світ. Зосереджуючи увагу на основних ідеях разом із практикою та перехресними поняттями, класні кімнати стають навчальними середовищами, де викладачі й студенти беруть участь у  моделюванні та проведенні досліджень, формуванні та обговоренні гіпотез, що підтверджуються доказами й міркуваннями” (Krajcik, 2015).

Переваги проектного навчання

Для учнів:

 • традиційна аудиторія перетворюється у відкритий навчальний простір, в якому учні рухаються у власному темпі;
 • у процесі виконання проекту виникає потреба в самонавчанні та самовдосконаленні;
 • навчання на основі запам’ятовування та повторення переходить до інтеграції, відкриття та презентації набутих знань;
 • учні мають можливість проходити всі етапи “виробництва”: від ідеї, створення моделі майбутнього продукту до його реалізації.

Для вчителів:

 • надає вчителям можливість вибудувати позитивну історію стосунків з учнями за нових умов;
 • підібрати учням ролі, підкресливши їхні індивідуальність і природні таланти.

Звичайно, на фоні очевидних переваг існує й певна небезпека застосування проектного навчання: виникає ризик не виконати навчальну мету і не досягти результатів. Але цього можна уникнути, якщо раціонально спланувати процес.

Планування навчального проекту:

 1. Визначаємо навчальні цілі.
 2. Плануємо “що” і “як”, а не “коли”.
 3. Плануємо, як відбуватиметься публічна презентація результатів проекту.

Для зручності планування можна скористатися цією таблицею.

Отже, світ неперервно змінюється, даючи дедалі більше можливостей застосовувати нові методи та підходи в навчанні, аби школярі були якомога краще підготовлені до реального життя. Проектне навчання – метод, ефективність якого підтверджена світовою практикою.

Інна Дьоміна, співзасновниця школи сучасних наук Science Gen та співавторка одного з проектів інтегрованого курсу “Природничі науки” для старшої школи

Фото: автор – ArturVerkhovetskiy, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення