Напишіть нам

Всі теми

Закордонний досвід шкільного аудиту: Чехія

В Україні розпочато перехід від інспектування шкіл до системи забезпечення якості шкільної освіти. Створена у 2017 році Державна служба якості освіти та її територіальні підрозділи будуть здійснювати зовнішнє оцінювання якості закладів освіти – інституційний аудит. Поки триває розроблення процедур, стандартів та рекомендацій із забезпечення якості шкільної освіти та проведення інституційного аудиту, ми будемо знайомити вас із різними підходами до оцінювання якості шкіл у Європі та світі. У цьому тексті розповідаємо про досвід Чехії.

Читайте також два попередні тексти – про Бельгію і Норвегію.

Хто і кого перевіряє?

Шкільна інспекція в Чехії існує вже понад 300 років. Щоправда, сучасний відповідний орган, шкільний інспекторат, створено на початку 90-х, а останні нововведення до порядку його роботи впровадили 13 років тому.

Головний офіс інспекції розташований у Празі і має підрозділи в кожній з 14-ти областей (країв). Чеська шкільна інспекція не обмежується контролем якості виключно загальноосвітніх шкіл. В її сферу інтересів також потрапляють заклади індивідуального навчання, художні школи, центри дозвілля, реабілітаційні центри, школи іноземних мов. Працівників чеської інспекції можна побачити не лише під час перевірки навчального закладу, але й на підсумковому екзамені, конкурсі на посаду директора школи, іспиті зрілості чи випуску із консерваторії.

Освітніми інспекторами в Чехії стають держслужбовці, які мають вищу освіту та мінімум 5 років педагогічної чи педагогічно-психологічної практики. Також до складу інспекційної команди за потреби можуть входити так звані контролюючі працівники (займаються виключно фінансовим аудитом) та запрошені особи (експерти з окремих питань, наприклад, з інклюзивної освіти).

Інспекційні перевірки – це моніторинг та контроль, який відбувається раз на 6 років. Однак, цим робота інспекторів не обмежується. Окрім комплексних перевірок, вони регулярно здійснюють перевірки на вимогу (у разі скарги) чи тематичні перевірки. Інспекція зобов’язана брати до уваги всі скарги, якщо вони стосуються її компетенції, і розглядає кожну скаргу, якщо є підозра на порушення освітньогго законодавства.

Тематичні ж перевірки стосуються, наприклад, дослідження проблеми булінгу чи охорони здоров’я в кількох школах. Про перевірки зазвичай повідомляють заздалегідь. Проте у випадку скарги на школу інспекційна комісія може навідатися туди зненацька.

Перед інспектуванням

Перед очною перевіркою школи інспекційна команда ознайомлюється, зокрема, із статистикою щодо дітей з особливими освітніми потребами чи дітей, яких не зарахували до першого класу (про те, як у Чехії приймають дітей до шкіл, читайте за цим посиланням).

Особливу увагу (на відміну від інших країн Європи) приділяють документам щодо планів професійного розвитку педпрацівників та процедур роботи зі скаргами. Усю необхідну інформацію для попереднього аналізу інспекція може отримати з електронної системи збору даних InspIS. Навчальні заклади зобов’язані нею користуватися і публікувати результати внутрішніх опитувань, звіти про травматизм у школі і так далі.

Також комісія ознайомлюється з даними щорічного звіту якості, який школа готує самостійно. Ось лише кілька прикладів того, що висвітлює школа в такому звіті: запобігання булінгу та прогулам, імідж школи в громаді, участь у міжнародних програмах, співпраця з профспілками та іншими зовнішніми партнерами. У розумінні чеських освітніх експертів, школа не може бути якісною без здорового психологічного клімату та побудови партнерств.

Як відбувається інспектування

Інспекція триває 3-5 днів, проте за потреби може бути продовжена. Команда (кількість осіб визначається залежно від типу закладу чи потреби перевірки – але не менше двох) фокусує увагу на розгляді та оцінці трьох аспектів якості: умов, в яких перебувають учні, перебігу освітнього процесу та його результатів.

Інспекція фокусує увагу на розгляді та оцінці трьох аспектів якості: умов, в яких перебувають учні, перебігу освітнього процесу та його результатів. Фото: автор – Melpomene, Depositphotos

Щоб дослідити ці питання, комісія не лише відвідує уроки, але й користується опитувальниками та спілкується з учасниками освітнього процесу. Інтерв’ю зі школярами мають відбуватися за участі педагогічного працівника і є додатковими, а не обов’язковими. Основний акцент усе ж роблять на спостереженні під час відкритих уроків. Окрім профільних предметів (кожен експерт щодня відвідує хоча б три відкриті уроки), члени інспекційної команди оцінюють проведення виховних годин, годин позакласного читання та груп подовженого дня.

Що оцінюють?

Лише в двох країнах ЄС – Чехії та Австрії – є широко окреслені параметри якості, але немає чітких стандартів. Тобто тут інспекція працює в певних межах, проте очікування від школи та бачення її прогресу формулює на основі власного досвіду. Проте школа може надати зауваження до інспекційного звіту, а також оскаржити “протокол контролю” (у наших реаліях – це Акт перевірки).

Інспекція насамперед звертає увагу на те, чи є у школи концепція розвитку, як вона сформульована і чи поділяють її педагогічні працівники. Цілі школи та її програма мають бути чітко окресленими та зрозумілими як педагогам, так і батькам. Залученість партнерів та реалізація спільних проектів з громадою теж є критерієм якості шкільної освіти.

Особливу увагу шкільна інспекція приділяє безпеці та здоров’ю дітей. Про що йдеться? Під час візиту в школу команда скрупульозно вивчає безпечність умов перебування у школі для дітей. Оцінює потенційні ризики та те, як школа на них реагує: ефективність профілактичних заходів після надзвичайних ситуацій, надання дітям першої медичної допомоги, організацію безпеки дітей під час масових акцій.

Йдеться і про психічне здоров’я: інспекція оцінює шкільну психологічну консультацію, оскільки від її роботи напряму залежить позитивний психологічний клімат та відсутність булінгу в школі.

Втім, така прискіплива увага до шкільної атмосфери та емоційного комфорту аж ніяк не применшує ваги навчальних досягнень учнів. Школа зобов’язана контролювати прогрес кожного учня та вчасно реагувати, щоб отримані результати максимально відповідали очікуваним відповідно до освітніх програм.

“Школа зобов’язана контролювати прогрес кожного учня та вчасно реагувати, щоб отримані результати максимально відповідали очікуваним відповідно до освітніх програм”. Фото: автор – Wavebreakmedia, Depositphotos

Інспекція дбає і про педагогів – їхні умови роботи і професійне зростання. Також вивчають те, як вчителі комунікують між собою, з учнями та батьками, як втілюють концепцію школи і чи достатньо вмотивовані. Дуже важливими індикаторами якості для інспекції є обмін досвідом між педагогами, інтеграція педагогів-початківців та конкретні кроки, зроблені для їхнього професійного розвитку.

Після інспекції

Після внутрішнього обговорення результатів перевірки між членами комісії, керівник команди обговорює їх із директором навчального закладу. Важливим у цій розмові для чеських фахівців є підкреслення сильних сторін школи та належна оцінка всіх позитивних змін, які вона впровадила.

Далі комісія переходить до слабких сторін та разом із директором розробляє рекомендації, які допоможуть покращити поточний стан справ у школі. У разі негативної статистики відвідування занять, низької успішності та прогулів, чеська інспекція намагається виявити причинни, які призвели до такої ситуації.

Після всіх обговорень та врахування коментарів керівництва школи, комісія формулює висновок та заповнює документи в електронній системі InspIS. Документ одразу стає доступним широкому загалу. На його основі центральний інспекторат з офісом у Празі складає свій річний звіт про ситуацію із якістю шкільної освіти у країні загалом та виділяє інспіраційні школи, які можуть запропонувати хороші практики для інших.

Школа може поки не заслуговувати на звання взірцевої для інших, але й не мати суттєвих порушень (тобто порушень закону). У такому випадку вона сама вирішує як (і чи потрібно) реалізовувати надані інспекцією рекомендації. Подібний підхід – також в Австрії та Угорщині. У решті ж країн (в яких Європейська Комісія досліджує контроль якості освіти) невиконання рекомендацій комісії тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

Водночас, якщо чеська інспекційна комісія виявить порушення в особливо важких формах, то може запустити процес відставки директора чи виключення школи з Реєстру навчальних закладів, що призведе до її закриття. Остання практика характерна лише для Чехії та Словаччини. Проте в будь-якому разі цьому передує “робота над помилками” з боку школи. Тож, крайні заходи інспекція застосовує, лише якщо після встановленого дедлайну школа не виправляється.

Публікація підготовлена Юлією Гудошник в рамках проекту “Розвиток системи забезпечення якості шкільної освіти” (за підтримки EDGE)

Титульне фото: автор – Bigandt, Depositphotos

Матеріали за темою

Обговорення