Напишіть нам

Всі теми

Англiйська мова: частини мови

Наше пізнання англійської мови ми розпочинаємо курсом, що присвячений частинам мови. Будь-яка мова та сам процес мовлення починається зі слова. Для утворення словосполучень і речень важливо вміти граматично правильно використовувати ту чи іншу частину мови. У цьому курсі окремо розглядається кожна з них: як і коли вони використовуються та яку роль у реченнях виконують.
Курс підходить для учнів, які хочуть зміцнити здобуті в школі знання; для абітурієнтів, які готуються до ЗНО; для студентів, в яких англійська мова не є профільним предметом; а також для будь-кого, хто хоче вдосконалити свої навички, а також підтягнути граматику.

ПРОГРАМА ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. 1. Роз’яснення структури та програми ЗНО з англiйської мови | Артиклi
  • Вступне заняття.
  • Артиклi (означенi, неозначенi, вiдсутнiсть артиклю, артикль з власними назвами).
 2. 2. Займеник | Iменник
  • Займенники: Personal Pronouns, Objective, Possessive Adjectives and Possessive Pronouns, Reflexive Pronouns, Demonstrative Pronouns, Interrogative Pronouns, Conjunctive Pronouns, Indefinite Pronouns, Negative Pronouns, Defining Pronouns, Reciprocal Pronouns.
  • Iменники (Злiчуванi (сountable) та незлiчуванi (uncountable) iменники. Множина.Складнi (сompound) iменники. Присвiйний вiдмiнок (Genitive case). Словотворення. Рiд (Gender)).
 3. 3. Прикметник | Прислiвник
  • Прикметник (Типи прикметникiв. Порядок прикметникiв у реченнi. Ступенi порiвняння. Словотворення. Прикметники на -ing and -ed. (A) few/(a) little. Such/so)
  • Прислiвник (Типи прислiвникiв. Ступенi порiвняння. Already/still/just/yet/else).
 4. Проміжний екзамен
 5. 4. Прийменник, сполучник | Числiвник
  • Прийменник та сполучник
   (Типи прикметникiв. Порядок прикметникiв у реченнi. Ступенi порiвняння. Словотворення. Прикметники на -ing and -ed. (A) few/(a) little. Such/so).
  • Числiвник.
 6. 5. Дiєслово
  • Дiєслово (Дiєслово/The verb: загальна характеристика).
  • Дiєслово (Модальнi дiєслова: загальна характеристика).
 7. 6. Неозначенi форми дiєслова
  • Неозначенi форми дiєслова (Iнфинiтив, герундiй).
  • Неозначенi форми дiєслова (Дiєприкметник, дiєприслiвник).

Джерело: courses.ed-era.com

Матеріали за темою

Обговорення