Напишіть нам

Всі теми

Відповідаємо на запитання. Робота в 2-му пілотному класі

Чи не щодня вчителі 2-х пілотних класів звертаються до нас із запитаннями щодо своєї роботи. Ми спрямували ці запитання в МОН і до Робочої групи зі створення Модельної навчальної програми. Публікуємо відповіді.

– Чи вчителі пишуть плани виховних годин?

Відповідно до Закону України “Про освіту”, автономія – це право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності в ухваленні рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

Виховання молодших школярів здійснюється під час освітньої діяльності через внесення ціннісних складових у зміст предметів, “спільно-взаємодіючу діяльність” на уроках і в позаурочний час; гуманізацію взаємин у системах “учитель – учень”, “учень – учень”; демократичне спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

Відповідно до наказу МОН від 25.06.2018 № 676 “Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”, плану виховної роботи в початковій школі немає в переліку документів, що підлягають затвердженню або реєстрації у закладі загальної середньої освіти.

Нормативного акту, який зобовʹязує вчителів початкових класів проводити виховну годину в певний день і час, МОН не передбачає.

– Чи потрібно вчителям початкових класів відпрацьовувати за класне керівництво після уроків?

Не потрібно.

– Ранкові зустрічі займають аж 20 хвилин першого уроку. Як з цим бути?

Ранкову зустріч можна проводити менше 20 хвилин. Усе залежить від того, як її запланує вчитель.

– Чи можна ознайомлюватися з тижневим модулем з інтегрованого курсу “Українська мова” на два-три тижні раніше?

Ми передали це побажання розробникам.

– Не зрозуміло, чи є в 2-му пілотному класі домашні завдання та чи слід їх записувати в журнал.

Рекомендовано домашні завдання творчого характеру. Записувати їх у журнал не обовʹязково.

– Чи потрібно проводити перевірні чи тестові роботи та записувати їх у журнал?

Компетентнісні завдання наприкінці вивчення кожної інтегрованої теми є складовою формувального оцінювання. Вони використовуються, щоб визначити поступ учня і отримати зворотний зв’язок щодо опанування очікуваних результатів, які визначає Модельна навчальна програма в розрізі інтегрованої теми, а не з метою контролю. Отже, ці завдання мають навчальний / корекційно-рефлексивний характер, і їх не потрібно записувати в журнал.

Зазначимо, що Модельна навчальна програма укладена в такий спосіб, що протягом трьох тижнів учитель допомагає дітям реалізовувати очікувані результати всіх освітніх галузей, що інтегруються. На останній, четвертий, тиждень навчання припадає “корекційно-рефлексивний тиждень”, під час якого вчитель має свободу в доборі очікуваних результатів (їх можна сформулювати самостійно або виявити ті, які викликали найбільше труднощів упродовж місяця і додатково підсилити їх реалізацію тощо).

– Чому для учнів запропоновано так багато перевірок?

Компетентнісні завдання з інтегрованої теми запропоновано для з’ясування навчального поступу учня. Завдання мають рекомендаційний характер, учитель може використовувати їх у повному обсязі, вибірково або не використовувати зовсім.

– Чи треба проводити перевірні роботи з української мови (аудіювання, списування, диктант)? Які види робіт повинні бути з української мови?

Формувальне оцінювання в 1-2 класах передбачає, що вчитель постійно веде спостереження за учнівським поступом і надає учням зворотний зв’язок, який дозволяє їм зрозуміти, що в них виходить добре, а що слід покращити.

Зважаючи на формувальне оцінювання, говорити про чітко визначену кількість тих чи інших перевірних робіт не можна. Кожний учитель вирішує, що саме йому слід перевірити в певний момент, самостійно створює завдання для перевірки, спираючись на перелік очікуваних  результатів, зафіксованих у Модельній програмі. Учитель також може скористатися тестами, які розробляють авторські колективи.

Якщо говорити про тести Робочої групи, то вони є складовою саме формувального оцінювання і не передбачають використання для підсумкового.

Виходячи з того, що визначати конкретну кількість робіт немає потреби, то і в журналі спеціальні колонки теж не мають сенсу. Проводить чи не проводить учитель перевірні роботи  це не питання зовнішнього контролю, а відповідальності самого вчителя за результати навчання.

– Не зрозуміло, чи є в 2 пілотному класі інформатика.

Інформатична освітня галузь є складовою інтегрованого курсу “Я досліджую світ”. Розробники навчальних зошитів враховують очікувані результати галузі, що є в Модельній програмі.

– Хочу отримати планування на всі галузі на рік.

Члени Робочої групи створили Модельну навчальну програму, на основі якої вчитель самостійно створює календарно-тематичне планування.

– Нам доводиться просити батьків заправляти картридж для принтера (він чорно-білий, кольоровий друк – за власні кошти), купувати папір для друку, ватмани. Ламінатором навіть не користуюсь через відсутність забезпечення плівкою.

Починаючи з жовтня, видавництво “Світич” друкує навчальні зошити з “Я доліджую світ” для кожного учня пілотних класів.

Органи місцевого самоврядування мали забезпечити фінансування пілотних шкіл усім необхідним, зокрема й фарбою і папером. Директору школи потрібно звернутись в управління освіти із запитом про фінансування цих потреб.

– Чому минулого року підготовка тижнів була детальнішою? Зараз не зрозуміло, з чого починати.

Минулого навчального року вчителю пропонували лише потижневі навчально-методичні матеріали до уроків з інтегрованого предмету, але не пропонували навчальні зошити для кожного учня. Цього навчального року вчителю пропонують цілісну Модельну програму на цикл (тобто на 1-2 класи) та помісячні навчальні зошити для кожного учня.

Пропонуємо розпочати з ознайомлення з очікуваними результатами, визначеними Модельною програмою, у розрізі певної інтегрованої теми, співставити їх із завданнями, представленими в навчальному зошиті “Я досліджую світ” і самостійно укласти конспект інтегрованого уроку.

– Коли буде українська мова за НУШ2?

Модельна програма першого циклу (1-2 класи) представлена авторським колективом НУШ-2 вчителям пілотних класів у серпні 2018 року.

Також щотижня вчителі пілотних класів отримують матеріали тижневого навчального модуля з інтегрованого курсу “Українська мова”, який включає орієнтовне календарно-тематичне планування на тиждень з пропонованими видами діяльності та додатками з дидактичними матеріалами. Розсилка матеріалів здійснюється через координаторів пілотного проекту, також матеріали публікуються на сайтах МОН, НУШ та у групі на Фейсбук “НУШ-2. Перезавантаження“.

“Нова українська школа”

Титульне фото: автор – Rawpixel, Depositphotos

Обговорення