Напишіть нам

Всі теми

Курс “Громадянська освіта” для 10-класників. Методи та напрями навчання

Міністерство освіти і науки України розробило концепцію розвитку громадянської освіти в Україні. А вже з нового навчального року учні 10-х класів вивчатимуть інтегрований курс “Громадянська освіта”. “Нова українська школа” продовжує серію публікацій про цей курс.

У цьому матеріалі ми розповімо вам про те, як викладатиметься інтегрований курс, які дисципліни в нього включені та які методи навчання пропонує програма.

Шукайте всі статті цієї серії під темою “громадянська освіта” (натиснувши “Всі теми” в лівому верхньому куті).

– Курс “Громадянська освіта” включений до інваріантного чи варіативного складника програми?

З нового навчального року це обов’язковий курс для 10 класів. Тобто він – частина інваріантного складника програми.

– Чи проходили вчителі підготовку для викладання інтегрованого курсу?

Вчителі проходили окрему підготовку в залежності від планів обласних інститутів післядипломної освіти.

А в методичних рекомендаціях щодо викладання громадянської освіти йдеться про те, що під час розподілу навантаження варто надавати перевагу вчителям історії та правознавства як викладачам курсу “Громадянська освіта”.

– Як викладатиметься інтегрований курс?

Курс викладатиметься за програмою, яка має 7 розділів:

 • Особистість та її ідентичність;
 • Права і свободи людини;
 • Людина в соціокультурному просторі;
 • Демократичне суспільство та його цінності;
 • Світ інформації та мас-медіа;
 • Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту;
 • Україна, Європа, світ.

Кожен з цих розділів включає в себе підтеми. Учні займатимуться за одним з чотирьох запропонованих підручників. Підручник обирає школа.

– Які методи навчання пропонують у програмі?

У програмі курсу йдеться про те, що вчитель може обирати різноманітні активні та інтерактивні методи навчання, як-от:

 • рольові та ділові ігри (моделювання, вивчення ситуацій, що уможливлюють обговорення соціальних проблем і їхнє розв’язання);
 • аналіз документів громадянознавчої тематики;
 • проектування (розробка та реалізація учнівськими командами проектів);
 • дискусії на актуальні соціальні теми;
 • учнівські конференції, збори, круглі столи (обговорення та ухвалення рішень);
 • спільні заходи з місцевою спільнотою;
 • онлайн-спілкування між собою та з учнями інших шкіл (обговорення на форумі, ведення блогів, розміщення інформації на сайтах, обмін досвідом проектної діяльності тощо);
 • організація рефлексії учнів (твори-роздуми, бесіди);
 • проведення зустрічей із лідерами громад, депутатами, суддями, журналістами, волонтерами.

– Які дисципліни включатиме в себе курс громадянської освіти?

Це інтегрований курс, який охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання.

За програмою, зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань із різних навчальних предметів. Інтегративні громадянознавчі знання включають такі напрями:

 • морально-етичний: усвідомлення учнем суспільних цінностей, громадянських ідеалів, формування етичних норм поведінки, моральних якостей, громадянської відповідальності, громадянської самосвідомості;
 • політико-правовий: засвоєння знань про права, свободи людини та механізми їхньої реалізації, способи суспільно-політичної участі; розуміння громадянського обов’язку, політичних подій і суспільних процесів;
 • економічний: формування знань про економіку в повсякденному житті родини, місцевої громади, українського суспільства. Розвиток економічної грамотності, дотримання правових норм в економічному житті, участь у творенні громадянського суспільства;
 • екологічний та глобалізаційний: формування екологічної культури учня, розуміння сучасних екологічних проблем, викликів глобалізації та цілей сталого розвитку, усвідомлення їхньої актуальності, розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки та здорового способу життя;
 • інформаційно-медійний: розвиток здатності шукати, обробляти, використовувати та перевіряти інформацію, вміння критичного аналізу різнобічної інформації та створення власних медіаповідомлень;
 • інтеркультурний: життя в багатокультурному суспільстві на засадах толерантності; виховання культури соціальних відносин та ефективної комунікації.

Марія Марковська, спеціально для “Нової української школи”

Титульне фото: автор – vadimphoto1@gmail.com, Depositphotos

Обговорення