Напишіть нам

Всі теми

26 Липня 2018

МОН затвердило освітню програму для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями

Міністерство освіти і науки затвердило Типову освітню програму початкової освіти для навчання учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями у спеціальних закладах загальної середньої освіти. 

Про це повідомляють на сайті МОН.

У наказі йдеться про те, що Типова освітня програма почне діяти з 2018/2019 навчального року. А також про те, що під час складання освітніх програм початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти на основі Типової освітньої програми не допускається вилучення з освітнього процесу предметів інваріантної складової. Години на їх вивчення можуть зменшуватися не більше ніж удвічі порівняно з показниками Типової освітньої програми.

Серед принципів побудови програми є такі:

 • корекційно-розвивальна спрямованість навчання;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковість, доступність і практична спрямованість змісту;
 • наступність і перспективність навчання;
 • взаємозв’язане формування ключових і предметних компетентностей;
 • можливість реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творче використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптація індивідуальних особливостей, інтелектуальних та фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

У наказі також вказано, що розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи пізнавальні здібності та можливості учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення корекційно-розвивальних завдань та орієнтовних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з інтелектуальними порушеннями здійснюється на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. 

Формувальне оцінювання має на меті:

 • підтримати навчальний розвиток дітей;
 • вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку;
 • діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання;
 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;
 • аналізувати реалізацію навчальної програми й ухвалювати рішення щодо коригування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;
 • мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;
 • виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

У наказі є також план навчання. Завантажити документ можна за посиланням.

Фото: автор – klimkin, Pixabay


29 Вересня 2020
10.52
29 Вересня 2020
Тест 10.00
25 Вересня 2020
Тестовая запись
23 Вересня 2020
Тест 14.52

Обговорення